Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0068/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0057

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg

8.9. Situationen i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 och B7-0074/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0068/2012

(ersätter B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 och B7-0074/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin och Boris Zala för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova och Jelko Kacin för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou och Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0057)

(Resolutionsförslag B7-0073/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy