Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2541(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0079/2012

Debatter :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 14.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0064

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg

13.2. Egypten: den senaste utvecklingen
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 och B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Eija-Riitta Korhola och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Cristian Silviu Buşoi.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2 i protokollet av den 16.2.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy