Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0089/2012

Συζήτηση :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0065

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

13.3. Θανατική ποινή στην Ιαπωνία
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 και B7-0093/2012

Οι Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy και Kristiina Ojuland παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου