Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2539(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0075/2012

Debates :

PV 16/02/2012 - 13.1
CRE 16/02/2012 - 13.1

Balsojumi :

PV 16/02/2012 - 14.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0063

Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris - Strasbūra

14.1. Nāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 un B7-0083/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0075/2012

(aizstāj B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 un B7-0083/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari un Rovana Plumb S&D grupas vārdā;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā;

Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0063).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika