Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2539(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0075/2012

Dezbateri :

PV 16/02/2012 - 13.1
CRE 16/02/2012 - 13.1

Voturi :

PV 16/02/2012 - 14.1

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0063

Proces-verbal
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg

14.1. Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 şi B7-0083/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0075/2012

(care înlocuieşte B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 şi B7-0083/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR;

Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0063)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate