Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2541(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0079/2012

Rozpravy :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 14.2

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0064

Zápis
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk

14.2. Nedávný vývoj událostí v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 a B7-0087/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0079/2012

(nahrazující B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 a B7-0087/2012):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari a Rovana Plumb za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova a Jelko Kacin za skupinu ALDE;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0064)

(Návrh usnesení B7-0086/2012 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí