Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2541(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0079/2012

Arutelud :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 14.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0064

Protokoll
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg

14.2. Hiljutised sündmused Egiptuses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 ja B7-0087/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0079/2012

(asendades B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 ja B7-0087/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

Bastiaan Belder ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0064)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika