Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2541(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0079/2012

Keskustelut :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0064

Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg

14.2. Egypti: viimeaikaiset tapahtumat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 ja B7-0087/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0079/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 ja B7-0087/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta;

Bastiaan Belder ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0064)

(Päätöslauselmaesitys B7-0086/2012 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö