Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2541(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0079/2012

Debatai :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 14.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0064

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras

14.2. Naujausi įvykiai Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 ir B7-0087/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0079/2012

(pakeičia B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 ir B7-0087/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari ir Rovana Plumb S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

Bastiaan Belder ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0064)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0086/2012 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika