Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2541(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0079/2012

Rozpravy :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 14.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0064

Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2012 - Štrasburg

14.2. Egypt: najnovší vývoj (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 a B7-0087/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0079/2012

(nahrádzajúci B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 a B7-0087/2012):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari a Rovana Plumb v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova a Jelko Kacin v mene skupiny ALDE;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0064)

(Návrh uznesenia B7-0086/2012 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia