Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2541(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0079/2012

Debatter :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 14.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0064

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg

14.2. Egypten: den senaste utvecklingen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 och B7-0087/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0079/2012

(ersätter B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 och B7-0087/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari och Rovana Plumb för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova och Jelko Kacin för ALDE-gruppen;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;

Bastiaan Belder och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0064)

(Resolutionsförslag B7-0086/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy