Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0089/2012

Rozpravy :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0065

Zápis
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk

14.3. Trest smrti v Japonsku (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 a B7-0093/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ B7-0088/2012

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0089/2012

(nahrazující B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 a B7-0093/2012):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica a Jelko Kacin za skupinu ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0065)

Vystoupení

Před hlasováním Giles Chichester k postupu hlasování.

Právní upozornění - Ochrana soukromí