Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2542(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0089/2012

Debaty :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0065

Protokół
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg

14.3. Kara śmierci w Japonii (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 i B7-0093/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0088/2012

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0089/2012

(zastępujący B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 i B7-0093/2012):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0065)

Wystąpienia

Giles Chichester, przed głosowaniem, w sprawie procedury głosowania.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności