Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2542(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0089/2012

Dezbateri :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Voturi :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0065

Proces-verbal
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg

14.3. Pedeapsa cu moartea în Japonia (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 şi B7-0093/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0088/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0089/2012

(care înlocuieşte B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 şi B7-0093/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0065)

Intervenţii

Giles Chichester, înaintea votului, în legătură cu procedura de vot.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate