Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Hiljutised poliitilised sündmused Ungaris (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Venemaal (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esitatud dokumendid
 5.ELis elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamine (arutelu)
 6.Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon *** – Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon (arutelu)
 7.Maa seire Euroopa programmi (GMES) tulevik (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Hoiuste tagamise skeemid ***I (hääletus)
  
8.2.2013. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod peale komisjoni (hääletus)
  
8.3.Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava (hääletus)
  
8.4.Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse (hääletus)
  
8.5.Hiljutised poliitilised sündmused Ungaris (hääletus)
  
8.6.Olukord Venemaal (hääletus)
  
8.7.ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (hääletus)
  
8.8.ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid *** (hääletus)
  
8.9.Olukord Süürias (hääletus)
  
8.10.ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärk (hääletus)
  
8.11.Pimedate isikute juurdepääs raamatutele (hääletus)
  
8.12.Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon (hääletus)
  
8.13.Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon *** (hääletus)
  
8.14.Maa seire Euroopa programmi (GMES) tulevik (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
13.1.Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid
  
13.2.Hiljutised sündmused Egiptuses
  
13.3.Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis
 14.Hääletused
  
14.1.Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid (hääletus)
  
14.2.Hiljutised sündmused Egiptuses (hääletus)
  
14.3.Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (hääletus)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (234 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (886 kb) 
 
Protokoll (210 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (272 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (441 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (403 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (994 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika