Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 16 februari 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Situatie in Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Gezinshereniging van in de EU woonachtige staatsburgers van derde landen (debat)
 6.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels *** - Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (debat)
 7.Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Depositogarantiestelsels ***I (stemming)
  
8.2.Richtsnoeren voor de begroting 2013 - Andere afdelingen dan de Commissie (stemming)
  
8.3.Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand (stemming)
  
8.4.Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen (stemming)
  
8.5.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (stemming)
  
8.6.Situatie in Rusland (stemming)
  
8.7.Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten (stemming)
  
8.8.Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten *** (stemming)
  
8.9.Situatie in Syrië (stemming)
  
8.10.19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN (stemming)
  
8.11.Toegang tot boeken voor blinden (stemming)
  
8.12.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (stemming)
  
8.13.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels *** (stemming)
  
8.14.Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling commissies en delegaties
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
13.1.Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev
  
13.2.Egypte: recente ontwikkelingen
  
13.3.Doodstraf in Japan
 14.Stemmingen
  
14.1.Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev (stemming)
  
14.2.Egypte: recente ontwikkelingen (stemming)
  
14.3.Doodstraf in Japan (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (238 kb) Presentielijst (58 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (886 kb) 
 
Notulen (208 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (274 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (446 kb) 
 
Notulen (249 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (296 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (991 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid