Indiċi 
Minuti
PDF 252kWORD 244k
Il-Ħamis, 16 ta' Frar 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Żviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Is-sitwazzjoni fir-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Green Paper dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu fl-UE (dibattitu)
 6.Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji *** - Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (dibattitu)
 7.Il-futur tal-GMES (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti ***I (votazzjoni)
  
8.2.Linji gwida għall-baġit 2013 - taqsimiet oħra apparti t-taqsima tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  
8.3.Is-sitwazzjoni attwali rigward il-pjan multiannwali propost għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku (votazzjoni)
  
8.4.Kontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' beni pubbliċi (votazzjoni)
  
8.5.Żviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija (votazzjoni)
  
8.6.Is-sitwazzjoni fir-Russja (votazzjoni)
  
8.7.Ftehim UE-Marokk dwar il-liberalizzazzjoni reċiproka fir-rigward tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd (votazzjoni)
  
8.8.Ftehim UE-Marokk dwar il-liberalizzazzjoni reċiproka fir-rigward tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd *** (votazzjoni)
  
8.9.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)
  
8.10.Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra (votazzjoni)
  
8.11.L-aċċess tal-għomja għall-kotba (votazzjoni)
  
8.12.Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (votazzjoni)
  
8.13.Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji *** (votazzjoni)
  
8.14.Il-futur tal-GMES (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 13.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
13.1.Il-piena tal-mewt fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Dzmitry Kanavalau u Uladzislau Kavalyou
  
13.2.L-Eġittu: żviluppi riċenti
  
13.3.Il-piena tal-mewt fil-Ġappun
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  
14.1.Il-piena tal-mewt fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Dzmitry Kanavalau u Uladzislau Kavalyou (votazzjoni)
  
14.2.L-Eġittu: żviluppi riċenti (votazzjoni)
  
14.3.Il-piena tal-mewt fil-Ġappun (votazzjoni)
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 18.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 19.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Żviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija

Id-dibattitu sar fid-data 18 ta' Jannar 2012 (punt 21 tal- Minuti ta' 18.1.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria u Salvatore Iacolino f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope u Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi u Kinga Göncz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-iżviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


3. Is-sitwazzjoni fir-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fir-Russja

Id-dibattitu sar fid-data 1 ta' Frar 2012 (punt 15 tal- Minuti ta' 1.2.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni politika fir-Russja (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller u Vytautas Landsbergis f'isem il-Grupp PPE, dwar l-elezzjoni presidenzjali imminenti fir-Russja fl-4 ta’ Marzu 2012 u l-eżitu tal-elezzjonijiet tad-Duma tal-4 ta' Diċembru 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle u Mirosław Piotrowski f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fir-Russja (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012);

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-elezzjoni Presidenzjali imminenti fir-Russja fl-4 ta’ Marzu 2012 u l-eżitu tal-elezzjonijiet tad-Duma tal-4 ta' Diċembru 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012);

- Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fir-Russja (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-elezzjonijiet presidenzjali imminenti fir-Russja (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


4. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ITRE, ECON, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30ta’Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-farmakoviġilanza (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru726/2004 fir-rigward tal-farmakoviġilanza (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2011 (Kwittanza 2011) - "Għajnuna finanzjarja tal-UE għad-diżattivazzjoni ta’ impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja: Kisbiet u sfidi futuri (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 04/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 02/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri

2.1) mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Juozas Imbrasas u Rolandas Paksas. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni (B7-0096/2012)
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) proposta għal rakkomandazzjoni (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Anneli Jäätteenmäki, f'isem il-Grupp ALDE u Sarah Ludford, f'isem il-Grupp ALDE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar in-negozjati għat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi tan-NU (ATT) (B7-0094/2012)
irreferut responsabbli: AFET


5. Green Paper dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu fl-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000015/2012) mressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Green Paper dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu fl-UE (Direttiva 2003/86/KE) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Véronique Mathieu f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philip Claeys Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Cecilia Wikström, Simon Busuttil, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt u Salvatore Iacolino.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber u Andreas Mölzer.

Tkellem Juan Fernando López Aguilar (awtur).

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Tkellem Michel Barnier.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji *** - Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000024/2012) imressqa minn Emilio Menéndez del Valle u Vital Moreira, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle ippreżenta r-rapport tiegħu u daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali fimkien ma' Vital Moreira (awtur).

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Ana Gomes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Tokia Saïfi f'isem il-Grupp PPE, Jörg Leichtfried f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" João Ferreira.

Tkellmu Michel Barnier u Emilio Menéndez del Valle.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Emilio Menéndez del Valle u Vital Moreira, f'isem il-Kumitat INTA, dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 16.2.2012 u punt 8.13 tal- Minuti ta' 16.2.2012.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President


7. Il-futur tal-GMES (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000325/2011) imressqa minn Norbert Glante, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-GMES (B7-0027/2012)

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellem Norbert Glante (awtur).

Tkellmu Rachida Dati f'isem il-Grupp PPE, Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-Grupp S&D, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori u Damien Abad.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu u Petru Constantin Luhan.

Tkellem Michel Barnier.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Norbert Glante, f'isem il-Kumitat ITRE, dwar il-futur tal-GMES (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.14 tal- Minuti ta' 16.2.2012.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti (tfassil mill-ġdid) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Simon (A7-0225/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0049)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0049)


8.2. Linji gwida għall-baġit 2013 - taqsimiet oħra apparti t-taqsima tal-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2013 Taqsima I – Il-Parlament Ewropew, Taqsima II – Il-Kunsill, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, Taqsima X - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [2012/2001(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0050)


8.3. Is-sitwazzjoni attwali rigward il-pjan multiannwali propost għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0064/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0051)


8.4. Kontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' beni pubbliċi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 u B7-0067/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0579/2011

(flok B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 u B7-0067/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Maria do Céu Patrão Neves f'isem il-Grupp PPE,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann u Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova u Giommaria Uggias f'isem il-Grupp ALDE,

Isabella Lövin f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Marek Józef Gróbarczyk u Struan Stevenson f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2012)0052)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0581/2011 waqgħet.)


8.5. Żviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 18 ta' Jannar 2012 (punt 21 tal- Minuti ta' 18.1.2012).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 16 ta' Frar 2012 (punt 2 tal- Minuti ta' 16.2.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0050/2012, B7-0053/2012 u B7-0095/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0050/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0053/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0095/2012

Adottata (P7_TA(2012)0053)

Interventi

Gerard Batten, qabel il-votazzjoni, biex jagħmel xi preċiżjonijiet dwar il-votazzjoni dwar il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni B7-0050/2012.


8.6. Is-sitwazzjoni fir-Russja (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 1 ta' Frar 2012 (punt 15 tal- Minuti ta' 1.2.2012).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 16 ta' Frar 2012 (punt 3 tal- Minuti ta' 16.2.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 u B7-0060/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0052/2012

(flok B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 u B7-0060/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi u Justas Vincas Paleckis f'isem il-Grupp S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott u Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2012)0054)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0059/2012 waqgħet.)


8.7. Ftehim UE-Marokk dwar il-liberalizzazzjoni reċiproka fir-rigward tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 u B7-0055/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0047/2012

(flok B7-0047/2012 u B7-0055/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Bové, Yannick Jadot u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0047/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0048/2012

(flok B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 u B7-0054/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary u Elisabeth Jeggle f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin u Vital Moreira f'isem il-Grupp S&D,

Metin Kazak u George Lyon f'isem il-Grupp ALDE,

Robert Sturdy f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2012)0055)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0055/2012 waqgħet.)

Interventi

Cristiana Muscardini ressqet emenda orali għall-paragrafu 6, li ma ġietx aċċettata, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


8.8. Ftehim UE-Marokk dwar il-liberalizzazzjoni reċiproka fir-rigward tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jittratta miżuri reċiproċi ta’ liberalizzazzjoni fuq il-prodotti agrikoli, il-prodotti agrikoli pproċessati, il-ħut u l-prodotti tas-sajd, is-sostituzzjoni tal-Protokolli Nri 1, 2 u 3 u tal-annessi tagħhom u l-emendi għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: José Bové (A7-0023/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0056)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

José Bové (rapporteur), qabel il-votazzjoni, biex jagħmel xi preċiżjonijiet dwar il-votazzjoni, u wara l-votazzjoni, biex jitlob li ismu jitneħħa minn din ir-rakkomandazzjoni b'segwitu tar-riżultat tal-votazzjoni.


8.9. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 u B7-0074/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0068/2012

(flok B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 u B7-0074/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova u Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou u Frieda Brepoels f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2012)0057)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0073/2012 waqgħet.)


8.10. Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0071/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0058)

Interventi

Cristian Dan Preda ressaq emenda orali għall-paragrafu 29, li ma ġietx aċċettata, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


8.11. L-aċċess tal-għomja għall-kotba (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0062/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0059)


8.12. Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0061/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0060)


8.13. Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0061)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Konvenzjoni.


8.14. Il-futur tal-GMES (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0063/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0062)


PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell u Julie Girling

Rapport Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt u Martin Kastler

Il-pjan multiannwali propost għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-Atlantiku - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling u Seán Kelly

Kontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' beni pubbliċi - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne u James Nicholson

Żviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan u Bernd Posselt

Is-sitwazzjoni fir-Russja - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan u Bernd Posselt

Ftehim UE-Marokk dwar il-liberalizzazzjoni reċiproka fir-rigward tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajd - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo u James Nicholson

Rakkomandazzjoni José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki u Bernd Posselt

Is-sitwazzjoni fis-Sirja - RC-B7-0068/2012 u Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Is-sitwazzjoni fis-Sirja - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan u Bernd Posselt

Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell u Bernd Posselt

L-aċċess tal-għomja għall-kotba - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson u Seán Kelly

Il-futur tal-GMES - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.40 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-gruppi PPE u S&D, il-Parlament irratifika n-nomini li ġejjin:

Kumitat LIBE: Edit Bauer

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan: Emer Costello.


13. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 14.2.2012)


13.1. Il-piena tal-mewt fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Dzmitry Kanavalau u Uladzislau Kavalyou

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 u B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka u Gerben-Jan Gerbrandy ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Peter Šťastný f'isem il-Grupp PPE, Justas Vincas Paleckis f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan u Adam Bielan.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Tkellem Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.1 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


13.2. L-Eġittu: żviluppi riċenti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 u B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka u Marietje Schaake ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Eija-Riitta Korhola u Sari Essayah.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu u Cristian Silviu Buşoi.

Tkellem Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.2 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


13.3. Il-piena tal-mewt fil-Ġappun

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 u B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy u Kristiina Ojuland ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, u Joanna Senyszyn f'isem il-Grupp S&D.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter u Eija-Riitta Korhola.

Tkellem Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.3 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


14. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


14.1. Il-piena tal-mewt fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Dzmitry Kanavalau u Uladzislau Kavalyou (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 u B7-0083/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0075/2012

(flok B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 u B7-0083/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari u Rovana Plumb f'isem il-Grupp S&D;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin u Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR;

Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0063)


14.2. L-Eġittu: żviluppi riċenti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 u B7-0087/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0079/2012

(flok B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 u B7-0087/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari u Rovana Plumb f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova u Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR;

Bastiaan Belder u Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2012)0064)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0086/2012 waqgħet.)


14.3. Il-piena tal-mewt fil-Ġappun (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 u B7-0093/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0088/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0089/2012

(flok B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 u B7-0093/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica u Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler u Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0065)

Interventi

Giles Chichester, qabel il-votazzjoni, dwar il-proċedura tal-votazzjoni.


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kumitati assoċjati

Kumitat ITRE

- Roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (Riformulazzjoni) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(opinjoni: JURI)
Kumitati assoċjati ITRE, IMCO
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.02.2012)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat DEVE

- Abbozz ta' rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta' Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED) (2011/2245(INI))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: DEVE

Kumitat FEMM

- Il-ħolqien ta' Strument Ewropew ta' Viċinat (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

Kumitat JURI

- "ERASMUS GĦAL KULĦADD" - Il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
irreferut responsabbli: CULT
opinjoni: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Proposti għal emenda tar-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 212(1) tar-regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Interpretazzjoni tal-Artikoli 48(2) u 50 u emenda tal-Artikoli 20 u 27 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew (2012/2012(REG))

- Emenda tal-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura dwar id-dikjarazzjonijiet bil-miktub (2011/2058(REG))


17. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Il-Membri li jissemmew hawn taħt bagħtu dikjarazzjonijiet bil-miktub sabiex jiddaħħlu fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura):

Nru tad-dokument

Awtur

Firem

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


19. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12 sad-data 15 ta' Marzu 2012.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza