Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 mars 2012 - Strasbourg

2. Uttalanden av talmannen
CRE

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han tog upp situationen i Syrien och fördömde de syriska myndigheternas förtryck av landets befolkning. Han riktade en vädjan till president Bachar al-Assad att denne skulle låta humanitärt bistånd komma in i Syrien för civilbefolkningen.

Med anledning av minnesdagen för terrorismens offer återkom talmannen till attentaten i Madrid den 11 mars 2004 och uttryckte parlamentets solidaritet med de anhöriga till alla offer för terrordåd.

Avslutningsvis tog talmannen upp den katastrof som inträffade i Fukushima för ett år sedan.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy