Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg

4. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 i 4 Regulaminu Komisja Prawna na posiedzeniu w dniu 1 marca 2012 r. dokonała weryfikacji mandatów posłów Emer Costello, Phila Benniona i Nikosa Chrysogelosa i jednogłośnie zaproponowała zatwierdzenie mandatu posłanki Emer Costello ze skutkiem od dnia 15 lutego 2012 r., posła Phila Benniona ze skutkiem od dnia 6 lutego 2012 r. i posła Nikosa Chrysogelosa ze skutkiem od dnia 2 lutego 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności