Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 mars 2012 - Strasbourg

4. Valprövning

Vid sitt sammanträde den 1 mars 2012 granskade utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 3.3 och 3.4 i arbetsordningen, bevisen om val av Emer Costello, Phil Bennion och Nikos Chrysogelos och beslutade enhälligt att godkänna mandatet för Emer Costello med verkan från och med den 15 februari 2012, mandatet för Phil Bennion med verkan från och med den 6 februari 2012 och mandatet för Nikos Chrysogelos med verkan från och med den 2 februari 2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy