Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 март 2012 г. - Страсбург

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от страна на групите PPE, S&D, ALDE, ECR и GUE/NGL следните искания за назначения:

- комисия по международна търговия: Damien Abad на мястото на Carmen Fraga Estévez

- комисия по бюджети: Zuzana Brzobohatá на мястото на Vladimír Maňka и Juan Andrés Naranjo Escobar на мястото на Damien Abad

- комисия по икономически и парични въпроси: Elena Băsescu на мястото на Juan Andrés Naranjo Escobar

- комисия по заетост и социални въпроси: Phil Bennion

- комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: Eija-Riitta Korhola на мястото на Sirpa Pietikäinen

- комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите: Sirpa Pietikäinen на мястото на Eija-Riitta Korhola

- комисия по регионално развитие: Vladimír Maňka на мястото на Zuzana Brzobohatá

- комисия по петиции: Ryszard Antoni Legutko на мястото на Michał Tomasz Kamiński

- Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Phil Bennion

- Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Inês Cristina Zuber и Esther Herranz García

- Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Eva Ortiz Vilella на мястото на Salvador Garriga Polledo

- Делегация за връзки с Индия: Eva Ortiz Vilella вече не е член на делегацията.

- Делегация за връзки с Япония: Eva Ortiz Vilella на мястото на Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО: María Auxiliadora Correa Zamora на мястото на Pablo Zalba Bidegain

- Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Esther Herranz García на мястото на Pilar Ayuso

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност