Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. března 2012 - Štrasburk

6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, ALDE, ECR a GUE/NGL následující žádosti o jmenování:

- Výbor pro mezinárodní obchod: Damien Abad, kterým je nahrazena Carmen Fraga Estévez

- Rozpočtový výbor: Zuzana Brzobohatá, kterou je nahrazen Vladimír Maňka, a Juan Andrés Naranjo Escobar, kterým je nahrazen Damien Abad

- Hospodářský a měnový výbor: Elena Băsescu, kterou je nahrazen Juan Andrés Naranjo Escobar

- Výbor pro zaměstnanost a sociální věci: Phil Bennion

- Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin: Eija-Riitta Korhola, kterou je nahrazena Sirpa Pietikäinen

- Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: Sirpa Pietikäinen, kterou je nahrazena Eija-Riitta Korhola

- Výbor pro regionální rozvoj: Vladimír Maňka, kterým je nahrazena Zuzana Brzobohatá

- Petiční výbor: Ryszard Antoni Legutko, kterým je nahrazen Michał Tomasz Kamiński

- delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Phil Bennion

- delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Inês Cristina Zuber a Esther Herranz García

- delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye): Eva Ortiz Vilella, kterou je nahrazen Salvador Garriga Polledo

- delegace pro vztahy s Indií: Eva Ortiz Vilella již není stálým členem

- delegace pro vztahy s Japonskem: Eva Ortiz Vilella, kterou je nahrazena Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES: María Auxiliadora Correa Zamora, kterou je nahrazen Pablo Zalba Bidegain

- delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru: Esther Herranz García, kterou je nahrazena Pilar Ayuso

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí