Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. marts 2012 - Strasbourg

6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde modtaget følgende anmodninger om udnævnelser fra hhv. PPE-Gruppen, S&D-Gruppen, ALDE-Gruppen, ECR-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen:

- Udvalget om International Handel: Damien Abad i stedet for Carmen Fraga Estévez

- Budgetudvalget: Zuzana Brzobohatá i stedet for Vladimír Maňka og Juan Andrés Naranjo Escobar i stedet for Damien Abad

- Økonomi- og Valutaudvalget: Elena Băsescu i stedet for Juan Andrés Naranjo Escobar

- Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender: Phil Bennion

- Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed: Eija-Riitta Korhola i stedet for Sirpa Pietikäinen

- Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse: Sirpa Pietikäinen i stedet for Eija-Riitta Korhola

- Regionaludviklingsudvalget: Vladimír Maňka i stedet for Zuzana Brzobohatá

- Udvalget for Andragender: Ryszard Antoni Legutko i stedet for Michał Tomasz Kamiński

- Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Phil Bennion

- Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Inês Cristina Zuber og Esther Herranz García

- Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union, herunder Libyen: Eva Ortiz Vilella i stedet for Salvador Garriga Polledo

- Delegationen for Forbindelserne med Indien: Eva Ortiz Vilella er ikke længere medlem

- Delegationen for Forbindelserne med Japan: Eva Ortiz Vilella i stedet for Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg: María Auxiliadora Correa Zamora i stedet for Pablo Zalba Bidegain

- Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Esther Herranz García i stedet for Pilar Ayuso

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik