Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, S&D-, ALDE-, ECR- ja GUE/NGL-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

- kansainvälisen kaupan valiokunta: Carmen Fraga Estévezin tilalle Damien Abad

- budjettivaliokunta: Vladimír Maňkan tilalle Zuzana Brzobohatá ja Damien Abadin tilalle Juan Andrés Naranjo Escobar

- talous- ja raha-asioiden valiokunta: Juan Andrés Naranjo Escobarin tilalle Elena Băsescu

- työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta: Phil Bennion

- ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta: Sirpa Pietikäisen tilalle Eija-Riitta Korhola

- sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta: Eija-Riitta Korholan tilalle Sirpa Pietikäinen

- aluekehitysvaliokunta: Zuzana Brzobohatán tilalle Vladimír Maňka

- vetoomusvaliokunta: Michał Tomasz Kamińskin tilalle Ryszard Antoni Legutko

- suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Phil Bennion

- valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Inês Cristina Zuber ja Esther Herranz García

- suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta: Salvador Garriga Polledon tilalle Eva Ortiz Vilella

- suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Eva Ortiz Vilella ei ole enää varsinainen jäsen

- suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Teresa Jiménez-Becerril Barrion tilalle Eva Ortiz Vilella

- valtuuskunta Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa: Pablo Zalba Bidegainin tilalle María Auxiliadora Correa Zamora

- suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Pilar Ayuson tilalle Esther Herranz García.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö