Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2012 m. kovo 12 d. - Strasbūras

6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE, S&D, ALDE, ECR ir GUE/NGL prašymus dėl šių paskyrimų:

- Tarptautinės prekybos komitetas: Damien Abad vietoj Carmen Fraga Estévez

- Biudžeto komitetas: Zuzana Brzobohatá vietoj Vladimír Maňka ir Juan Andrés Naranjo Escobar vietoj Damien Abad

- Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas: Elena Băsescu vietoj Juan Andrés Naranjo Escobar

- Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas: Phil Bennion

- Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas: Eija-Riitta Korhola vietoj Sirpa Pietikäinen

- Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas: Sirpa Pietikäinen vietoj Eija-Riitta Korhola

- Regioninės plėtros komitetas: Vladimír Maňka vietoj Zuzana Brzobohatá

- Peticijų komitetas: Ryszard Antoni Legutko vietoj Michał Tomasz Kamiński

- Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Phil Bennion

- Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Inês Cristina Zuber ir Esther Herranz García

- Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Eva Ortiz Vilella vietoj Salvador Garriga Polledo

- Delegacija ryšiams su Indija: Eva Ortiz Vilella nebėra nuolatinė narė

- Delegacija ryšiams su Japonija: Eva Ortiz Vilella vietoj Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete: María Auxiliadora Correa Zamora vietoj Pablo Zalba Bidegain

- Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Esther Herranz García vietoj Pilar Ayuso

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

Teisinė informacija - Privatumo politika