Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2012. gada 12. marts - Strasbūra

6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, S&D, ALDE, ECR un GUE/NGL grupas pieprasījumus veikt turpmāk minētās izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā.

- Starptautiskās tirdzniecības komiteja: Damien Abad — Carmen Fraga Estévez vietā.

- Budžeta komiteja: Zuzana Brzobohatá — Vladimír Maňka vietā un Juan Andrés Naranjo Escobar — Damien Abad vietā.

- Ekonomikas un monetārā komiteja: Elena Băsescu — Juan Andrés Naranjo Escobar vietā.

- Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja: Phil Bennion.

- Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja: Eija-Riitta Korhola — Sirpa Pietikäinen vietā.

- Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja: Sirpa Pietikäinen — Eija-Riitta Korhola vietā.

- Reģionālās attīstības komiteja: Vladimír Maňka — Zuzana Brzobohatá vietā.

- Lūgumrakstu komiteja: Ryszard Antoni Legutko — Michał Tomasz Kamiński vietā.

- Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Phil Bennion.

- Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Inês Cristina Zuber un Esther Herranz García.

- Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Eva Ortiz Vilella — Salvador Garriga Polledo vietā.

- Delegācija attiecībām ar Indiju: Eva Ortiz Vilella vairs nav delegācijas pilntiesīgā locekle.

- Delegācija attiecībām ar Japānu: Eva Ortiz Vilella — Teresa Jiménez-Becerril Barrio vietā.

- Delegācija CARIFORUM valstu un EK parlamentārajā komitejā: María Auxiliadora Correa Zamora — Pablo Zalba Bidegain vietā.

- Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Esther Herranz García — Pilar Ayuso vietā.

Minētās izmaiņas uzskatīs par apstiprinātām, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika