Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 mars 2012 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, ALDE, ECR och GUE/NGL hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- utskottet för internationell handel: Damien Abad i stället för Carmen Fraga Estévez

- budgetutskottet: Zuzana Brzobohatá i stället för Vladimír Maňka och Juan Andrés Naranjo Escobar i stället för Damien Abad

- utskottet för ekonomi och valutafrågor: Elena Băsescu i stället för Juan Andrés Naranjo Escobar

- utskottet för sysselsättning och sociala frågor: Phil Bennion

- utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: Eija-Riitta Korhola i stället för Sirpa Pietikäinen

- utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: Sirpa Pietikäinen i stället för Eija-Riitta Korhola

- utskottet för regional utveckling: Vladimír Maňka i stället för Zuzana Brzobohatá

- utskottet för framställningar: Ryszard Antoni Legutko i stället för Michał Tomasz Kamiński

- delegationen för förbindelserna med Sydasien: Phil Bennion

- delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Inês Cristina Zuber och Esther Herranz García

- delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (inklusive Libyen): Eva Ortiz Vilella i stället för Salvador Garriga Polledo

- delegationen för förbindelserna med Indien: Eva Ortiz Vilella var inte längre ordinarie ledamot i denna delegation

- delegationen för förbindelserna med Japan: Eva Ortiz Vilella i stället för Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: María Auxiliadora Correa Zamora i stället för Pablo Zalba Bidegain

- delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Esther Herranz García i stället för Pilar Ayuso

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy