Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. marts 2012 - Strasbourg

7. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår vaccination mod bluetongue (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 hvad angår anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i tekstilvaskemidler til husholdningsformål og maskinopvaskemidler til husholdningsformål (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet ("FN's våbenprotokol"), og om fastsættelse af udførselstilladelse, indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik