Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2012 m. kovo 12 d. - Strasbūras

7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Tarybos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 648/2004 nuostatos dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo plataus vartojimo skalbinių plovikliuose ir plataus vartojimo automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatos, susijusios su mikrosubjektais (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir pieno produktų sektoriuje (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (JT šaunamųjų ginklų protokolas), 10 straipsnis ir nustatoma šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema, importo ir tranzito priemonės (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika