Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2012. gada 12. marts - Strasbūra

7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko Padomes Direktīvu 2000/75/EK groza attiecībā uz vakcinēšanu pret infekciozo katarālo drudzi (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004 attiecībā uz fosfātu un citu fosfora savienojumu izmantošanu patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļos un patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamos mazgāšanas līdzekļos (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko attiecībā uz saimnieciskām mikrovienībām groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 – 2010/0362(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols), un ievieš eksporta atļauju, importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām, sastāvdaļām un munīcijai (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika