Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. marec 2012 - Strasbourg

7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku (člen 74 poslovnika):

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 2000/75/ES, glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 648/2004, v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosforjevih spojin v gospodinjskih detergentih za pranje perila in detergentih za strojno pomivanje posode (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, v zvezi z mikrosubjekti (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju člena 10 Protokola združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo združenih narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol zn o strelnem orožju), uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov