Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 mars 2012 - Strasbourg

13. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, förkastade budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 01/2012 (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013 (GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 04/2012 (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

I enlighet med artiklarna 24.4 och 43 i budgetförordningen, såsom de tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet Europeiska utrikestjänstens förslag till anslagsöverföring DEC 1/2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy