Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

14. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0093/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0094/2012)· Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (αριθ. 0095/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0096/2012)· Gheorghe Pasniceanu (αριθ. 0097/2012)· Carlos Schreier (αριθ. 0098/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0099/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0100/2012)· Enrique Arraiz Curbelo (αριθ. 0101/2012)· Horacio Jackson Villalonga (αριθ. 0102/2012)· Leopoldo Hernández López (αριθ. 0103/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0104/2012)· Tofan Pricopie (αριθ. 0105/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0106/2012)· Alberto Peña Guillén (αριθ. 0107/2012)· Nokolaj Astapenkov (αριθ. 0108/2012)· George Popescu (αριθ. 0109/2012)· David López Segura (αριθ. 0110/2012)· Daniel Alejandro Gómez Macri (αριθ. 0111/2012)· Graciela Cristina Gómez (Estudio Jurídico Gómez) (αριθ. 0112/2012)· Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (αριθ. 0113/2012)· Virgil Dulea (αριθ. 0114/2012)· Luminiţa-Niculina Costache (αριθ. 0115/2012)· Iwo Domeracki (133 υπογραφές) (αριθ. 0116/2012)· Abdul Samed VELI (αριθ. 0117/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0118/2012)· Johannes Lehnert (Lehnert Strategische Kommunikation) (αριθ. 0119/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0120/2012)· Hans-Wilhelm Schraa (αριθ. 0121/2012)· Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (αριθ. 0122/2012)· Allan Ernstsen (αριθ. 0123/2012)· Mariella Cappai (αριθ. 0124/2012)· Rudy Toninato (αριθ. 0125/2012)· Jean-Pierre Danloue (αριθ. 0126/2012)· Laura Trojanis (αριθ. 0127/2012)· Prodan Statev (αριθ. 0128/2012)· Mirko Caminito Bernardi (αριθ. 0129/2012)· Marc Schaeffer (αριθ. 0130/2012)· Mario Di Nardo (αριθ. 0131/2012).

Στις 9 Μαρτίου 2012

Regina Brandenburger (αριθ. 0132/2012)· Andrew Nicholas Duff (MPE - Membre du Parlement Européen) (3 υπογραφές) (αριθ. 0133/2012)· Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 υπογραφές) (αριθ. 0134/2012)· Thomas Schmidt (αριθ. 0135/2012)· Ulrich Pauly (αριθ. 0136/2012)· Daniel Schoeler (αριθ. 0137/2012)· Thomas Jähne (αριθ. 0138/2012)· Helmut Moreth (αριθ. 0139/2012)· Peter Marek (αριθ. 0140/2012)· Christian Frener (αριθ. 0141/2012)· Mateusz Wójtowicz (αριθ. 0142/2012)· Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (αριθ. 0143/2012)· Stefan Christof Henrykowski (αριθ. 0144/2012)· Heino Christophersen (αριθ. 0145/2012)· Konrad Schmidt (αριθ. 0146/2012)· Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (αριθ. 0147/2012)· Wilfried Nohring (αριθ. 0148/2012)· Demecs István (αριθ. 0149/2012)· Michael Wöstefeld (αριθ. 0150/2012)· Olga Lucia Lehner (αριθ. 0151/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0152/2012)· Klaus Samer (αριθ. 0153/2012)· Georg Leising (αριθ. 0154/2012)· Fabian Redeker (αριθ. 0155/2012)· René Salhab (αριθ. 0156/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0157/2012)· Christian Franken (αριθ. 0158/2012)· Martina Ledermann (αριθ. 0159/2012)· Lehmann Tobias (αριθ. 0160/2012)· Patrick Maeremans (αριθ. 0161/2012)· Johannes Juijn (αριθ. 0162/2012)· Bogdan-Adrian Clujeanu (αριθ. 0163/2012)· Benedicte Franki (αριθ. 0164/2012)· Jerzy Nowotny (αριθ. 0165/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0166/2012)· Reni Evstatieva (αριθ. 0167/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0168/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0169/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0170/2012)· Klaus Traeger (αριθ. 0171/2012)· Evangelos Kolakos (αριθ. 0172/2012)· Reinaldo Díaz Lobeto (αριθ. 0173/2012)· Nelí Linca (αριθ. 0174/2012)· Nicolás Vellón Amado (Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 υπογραφές) (αριθ. 0175/2012)· José Palao Boilard (αριθ. 0176/2012)· Leandro Marques (αριθ. 0177/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0178/2012)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0179/2012)· Adrian Maire (αριθ. 0180/2012)· José Antonio Torres Espino (αριθ. 0181/2012)· Michel Mirpuri (αριθ. 0182/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0183/2012)· Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (αριθ. 0184/2012)· Anna Vena (αριθ. 0185/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0186/2012)· Klaus Bitzer (αριθ. 0187/2012)· Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (αριθ. 0188/2012)· Brigitte Verhauwaert (αριθ. 0189/2012)· Jerzy Lekowski (αριθ. 0190/2012)· Adrian Simion (αριθ. 0191/2012)· Jussi Airaksinen (αριθ. 0192/2012)· Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en Europe) (αριθ. 0193/2012)· Francesco Cosentino (αριθ. 0194/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0195/2012)· Gérard Aubery (αριθ. 0196/2012)· Francesco Saltini (2 υπογραφές) (αριθ. 0197/2012)· Jean-Marie Sirvins (αριθ. 0198/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0199/2012)· Augusto Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio Vaticana) (αριθ. 0200/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0201/2012)· Annamaria Venier (αριθ. 0202/2012)· Joachim Scholz (αριθ. 0203/2012)· Adriana Palleni (Associazione Comitati Cittadini Indipendenti) (αριθ. 0204/2012)· Giorgio Gurrierri (αριθ. 0205/2012)· Saban Bostan (αριθ. 0206/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0207/2012)· Stephen Bicknell (αριθ. 0208/2012)· David Klein (αριθ. 0209/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0210/2012)· Lucian Tamaris (αριθ. 0211/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0212/2012)· Pamela Baker (αριθ. 0213/2012)· Michael Gare-Simmons (αριθ. 0214/2012)· Novák László (αριθ. 0215/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0216/2012)· Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (αριθ. 0217/2012)· Bencze Éva Zsuzsanna (αριθ. 0218/2012)· Georg Reichlin-Meldegg (αριθ. 0219/2012)· Paola Sirigu (7 υπογραφές) (αριθ. 0220/2012)· Luta Antoine Mwe Katone (αριθ. 0221/2012)· Pescara Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research Centre)) (αριθ. 0222/2012)· Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2500000 υπογραφές) (αριθ. 0223/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0224/2012)· Irina Du Plessis (αριθ. 0225/2012)· Heinrich Merkl (αριθ. 0226/2012)· Vladimír Hacek (αριθ. 0227/2012)· Dimitrios Giannos (αριθ. 0228/2012)· Theodoros Pitikaris (αριθ. 0229/2012)· Andreas Nakos (αριθ. 0230/2012)· Ilmi Brahaj (3 υπογραφές) (αριθ. 0231/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0232/2012)· Ioannis Simantirakis (αριθ. 0233/2012)· Georgios Papageorgiou (αριθ. 0234/2012)· Martina Marinari (αριθ. 0235/2012)· Thomas Bledau (αριθ. 0236/2012)· P Dijksteel (αριθ. 0237/2012)· Sven D. Adler (αριθ. 0238/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0239/2012)· Torsten Liebisch (αριθ. 0240/2012)· Jurgen Kumlehn (αριθ. 0241/2012)· Arnd Dixit (αριθ. 0242/2012)· Walter Worsch (αριθ. 0243/2012).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου