Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 martie 2012 - Strasbourg

15. Ordinea lucrărilor
CRE

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din martie I 2012 (PE 483.918 PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi

Raportul Eva Lichtenberger privind cererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai (A7-0050/2012), adoptat de JURI, a fost înscris pentru votare marţi, 13 martie 2012.

Solicitarea Grupului PPE de a înscrie, cu dezbatere, pe ordinea de zi de marţi, Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri (A7-0028/2012) al lui Godelieve Quisthoudt-Rowohl, deja inclus pe lista de votare de marţi (punctul 33 din PDOJ).

A intervenit Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Raportul a fost înscris la ultimul punct pe ordinea de zi de marţi, 13 martie 2012, votarea urmând să aibă loc miercuri, 14 martie 2012.

Miercuri

Solicitarea Grupului PPE de a înscrie pe ordinea de zi, imediat după dezbaterea privind situaţia din Nigeria (punctul 75 din PDOJ), Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate privind situaţia din Belarus.

A intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Declaraţia a fost înscrisă pe ordinea de zi de miercuri, după dezbaterea privind situaţia din Nigeria, votarea urmând să aibă loc joi, 15 martie 2012.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

propuneri de rezoluţii: marţi 13 martie 2012, 12:00

amendamente şi propuneri comune de rezoluţie: miercuri 14 martie 2012, 12:00

amendamente la propuneri comune de rezoluţie: miercuri14 martie 2012, 13:00

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Francesco Enrico Speroni cu privire la declaraţia referitoare la pirateria maritimă (punctul 89 din PDOJ).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate