Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. března 2012 - Štrasburk

16. Rok po Fukušimě – získané poznatky
CRE

Prohlášení předsedy Parlamentu: Rok po Fukušimě – získané poznatky

Předseda učinil prohlášení.

Vystoupili: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí