Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg

16. Rok po Fukushimie - wyciągnięte wnioski
CRE

Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu: Rok po Fukushimie - wyciągnięte wnioski

Przewodniczący złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności