Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2295(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0029/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Hlasování :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0070

Zápis
Pondělí, 12. března 2012 - Štrasburk

17. Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011 – Ženy v politickém rozhodovacím procesu (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011 [2011/2244(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Zpráva o ženách v politickém rozhodovacím procesu – kvalita a rovnost [2011/2295(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld a Sirpa Pietikäinen uvedly zprávy.

Vystoupil Franz Obermayr k organizaci rozpravy.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE, Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Sophia in 't Veld a Ulrike Lunacek, Silvia Costa, aby upřesnila rozpravu, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Sirpa Pietikäinen a Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb a Gesine Meissner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip a Andrea Češková, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Edite Estrela.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr a Krisztina Morvai.

Vystoupily: Viviane Reding, Sophia in 't Veld a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 13.3.2012 a bod 8.5 zápisu ze dne 13.3.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí