Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2295(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0029/2012

Arutelud :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Hääletused :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0070

Protokoll
Esmaspäev, 12. märts 2012 - Strasbourg

17. Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011 - Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2011 [2011/2244(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Raport naiste osalemise kohta poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteedi ja võrdõiguslikkuse kohta [2011/2295(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld ja Sirpa Pietikäinen tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Franz Obermayr arutelu korraldamise kohta.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sophia in 't Veld ja Ulrike Lunacek, Silvia Costa arutelus täpsustuse tegemiseks, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sirpa Pietikäinen ja Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb ja Gesine Meissner.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip ja Andrea Češková, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edite Estrela.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Viviane Reding, Sophia in 't Veld ja Sirpa Pietikäinen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2012protokoll punkt 8.4 ja 13.3.2012protokoll punkt 8.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika