Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2295(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0029/2012

Debaty :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Głosowanie :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0070

Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg

17. Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r. - Kobiety w podejmowaniu decyzji politycznych (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r. [2011/2244(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Sprawozdanie w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych – jakość i równość [2011/2295(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld i Sirpa Pietikäinen przedstawiły sprawozdania.

Głos zabrał Franz Obermayr na temat organizacji debaty.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sophię in 't Veld i Ulrike Lunacek, Silvia Costa, z uwagą na temat debaty, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sirpę Pietikäinen i Sophię in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb i Gesine Meissner.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Joannę Katarzynę Skrzydlewską, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip i Andrea Češková, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Edite Estrelę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr i Krisztina Morvai.

Głos zabrały: Viviane Reding, Sophia in 't Veld i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 13.3.2012 i pkt 8.5 protokołu z dnia 13.3.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności