Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2295(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0029/2012

Dezbateri :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Voturi :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0070

Proces-verbal
Luni, 12 martie 2012 - Strasbourg

17. Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011 - Femeile în procesul decizional politic (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2011 [2011/2244(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Raport referitor la femeile în procesul decizional politic – calitate și egalitate [2011/2295(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld şi Sirpa Pietikäinen îşi prezintă rapoartele .

A intervenit Franz Obermayr privind organizarea dezbaterii.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, Angelika Werthmann, neafiliată, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Sophia in 't Veld şi Ulrike Lunacek, Silvia Costa, pentru a clarifica un aspect al dezbaterii, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Sirpa Pietikäinen şi Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb şi Gesine Meissner.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip şi Andrea Češková, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Edite Estrela.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: Viviane Reding, Sophia in 't Veld şi Sirpa Pietikäinen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 13.3.2012 şi punctul 8.5 al PV din 13.3.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate