Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2295(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0029/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0070

Zápisnica
Pondelok, 12. marca 2012 - Štrasburg

17. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2011 – Ženy v procese politického rozhodovania (rozprava)
CRE

Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2011 [2011/2244(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Správa o ženách v procese politického rozhodovania – kvalita a rovnosť [2011/2295(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld a Sirpa Pietikäinen uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Franz Obermayr s poznámkou k organizácii rozpravy.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Angelika Werthmann – nezaradená poslankyňa, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sophia in 't Veld a Ulrike Lunacek, Silvia Costa, aby spresnila rozpravu, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sirpa Pietikäinen a Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb a Gesine Meissner.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip a Andrea Češková, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Edite Estrela.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili Viviane Reding, Sophia in 't Veld a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 13.3.2012 a bod 8.5 zápisnice zo dňa 13.3.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia