Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

18. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Φινλανδίας ανακοίνωσαν ότι ο Risto E.J. Penttilä ορίστηκε στη θέση του Ville Itälä ως μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 1ης Μαρτίου 2012.

Εν συνεχεία της ανακοίνωσης αυτής, ο Risto E.J. Penttilä υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από 1ης Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3, του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της θέσης από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου