Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 maart 2012 - Straatsburg

18. Samenstelling Parlement

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Risto E.J. Penttilä tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ville Itälä, met ingang van 1 maart 2012.

Ingevolge deze mededeling heeft Risto E.J. Penttilä het Parlement in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement met ingang van 1 maart 2012.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat deze zetel met ingang van die datum vacant is en brengt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid