Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0157(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0045/2012

Внесени текстове :

A7-0045/2012

Разисквания :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0068

Протокол
Понеделник, 12 март 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

19. Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne, от името на групата PPE, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Alajos Mészáros и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Viviane Reding и Kurt Lechner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 13.3.2012.

Правна информация - Политика за поверителност