Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0157(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0045/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0045/2012

Keskustelut :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Äänestykset :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0068

Pöytäkirja
Maanantai 12. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

19. Toimivalta, sovellettava laki, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustaminen ja täytäntöönpano perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner esitteli laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne PPE-ryhmän puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Alajos Mészáros ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Kurt Lechner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2012, kohta 8.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö