Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0157(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0045/2012

Ingediende teksten :

A7-0045/2012

Debatten :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Stemmingen :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0068

Notulen
Maandag 12 maart 2012 - Straatsburg

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

19. Bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en de instelling van een Europese erfrechtverklaring ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-Fractie, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová en Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Alajos Mészáros en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Kurt Lechner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 13.3.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid