Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0157(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0045/2012

Predkladané texty :

A7-0045/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Hlasovanie :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0068

Zápisnica
Pondelok, 12. marca 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

19. Súdna príslušnosť, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a zavedenie európskeho dedičského osvedčenia ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner uviedol správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne v mene skupiny PPE, Luigi Berlinguer v mene skupiny S&D, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Alajos Mészáros a Andreas Mölzer.

V rozprave ďalej vystúpili: Viviane Reding a Kurt Lechner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 13.3.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia