Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000059/2012 (B7-0106/2012)

Разисквания :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 12 март 2012 г. - Страсбург

20. Съдебно обучение (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000059/2012) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, и Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Комисията: Съдебно обучение (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (заместник на Klaus-Heiner Lehne) и Juan Fernando López Aguilar развиха въпроса, изискващ устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Papanikolaou и Jaroslav Paška.

Изказа се Viviane Reding.

Предложение за резолюция, внесена в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в края на разискването:

Klaus-Heiner Lehne, от името на комисия по правни въпроси, и Juan Fernando López Aguilar, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно съдебното обучение (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 14.3.2012.

Правна информация - Политика за поверителност