Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2575(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000059/2012 (B7-0106/2012)

Debatten :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 12 maart 2012 - Straatsburg

20. Justitiële opleiding (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-000059/2012) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, en Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Justitiële opleidingen (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (vervangt Klaus-Heiner Lehne) en Juan Fernando López Aguilar lichten de mondelinge vraag toe.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Papanikolaou en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie juridische zaken, en Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken over justitiële opleidingen (2012/2575RSP)) (B7-0150/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 14.3.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid