Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2575(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000059/2012 (B7-0106/2012)

Debaty :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg

20. Szkolenia w sądownictwie (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-000059/2012), które zadali Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI i Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (zastępca Klausa-Heinera Lehnego) i Juan Fernando López Aguilar zadali pytanie ustne.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, Luigi Berlinguer w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Andreas Mölzer niezrzeszony, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papanikolaou i Jaroslav Paška.

Głos zabrała Viviane Reding.

Projekt rezolucji złożony na zakończenie debaty zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu:

- Klaus-Heiner Lehne w imieniu Komisji Prawnej i Juan Fernando López Aguilar w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 14.3.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności